Hvordan opsiger jeg mit medejerskab?

100 glæder

Kommer hjem og finder et brev i postkassen fra Ekspres Bank. I brevet er der en låneaftale som blot skal underskrives. Alt personlig information om mig, inkl. CPR-nummer er udfyldt. Det eneste jeg skal gøre er, at datere og underskrive aftalen samt sende den tilbage i en medfølgende svarkuvert, så står pengene på min nem-konto om to dage….

Andre spørgsmål og svar om medejerskab

Aldeles andelshaver kan udtræde af selskabet inklusive mindst 6 måneders skriftlig varsel indtil et regnskabsårs udløb. Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet rigtig og pligt til at udbetale andelshaverens indestående på andelskontoen. Anmodninger om udbetaling godkendes af repræsentantskabet på det næste ordinære repræsentantskabsmøde. Udbetalinger under 2. Såfremt en andelshaver ved udmeldelse skylder Ih penge, kan tilgodehavendet modregnes i andelskapitalen. Læs mere om medejerskab. Fik man svar på dit spørgsmål? Ja Næh.

Comments