Ny rapport: Her er diæten der redder både krop og klima

Vinde Ross

Kan desværre ikke finde citatet længere, det er muligvis slettet. Det er veldigt fint, med de meget præcise estimater over antallet af oprindelige amerikanere og over, hvor mange der døde og hvorfor. Men tal skal spises med salt til, lige som god suppe vidner om indhold, som ikke kan måles på de kendte faktorer, salt og peber. Det var ikke bare agerjord der gik tabt, eller agerjord der blev skov, og hvornår var skov skov, der kom tilbage. Der var mange forskellige dyrkningsmetoder, og overgangen må have være mangfoldigt varieret over hele kontinentet. Når man tænker efter, så skal der stilles en lang række parametre op, for at man kan måle, registrere, hvad der skete med tilbagevirkende kraft. Kulturer, som vi generelt har svært ved at anerkende eksistensen af, fordi vi tænker "eurocentristisk", var der, de overlod ikke entydigt intensivt dyrkede jorde til 60 meter høje skove eller urskov, men hele kontinentet blev forvandlet, fordi sygdomme slog hele samfund ned, hvorfor de ikke længere kunne dyrke jorden, passe den, som de havde gjort.

Drop sukker og rødt kød

Net og operativsystemer Udvikling af moderne operativsystemer kræver indsigt i den nyeste atomteknologi. Denne uddannelse lærer dig systemudvikling plus giver dig forståelse for de seneste udviklingstendenser. Uddannelsen Netværk og operativsystemer klæder dig på til at udvikle effektive IT-systemer til både enkeltbruger- og flerbrugerformål. Du lærer de fundamentale netværksbegreber. Regler og rettigheder: Uddannelse for ledige Alle IBAs uddannelser for ledige er tilrettelagt på videregående niveau. Normalt kan alle ledige optages på merkonom og akademiuddannelser.

Comments