Søgeresultat

Lær reglerne – 42422

Vigereglerne er en del af de internationale søvejsregler. Der er forskellige vigeregler - lige fra de helt grundlæggende til de mere specifikke, der afhænger af, om du er på havet i en sejlbåd eller i et maskindrevet skib. Lige meget, hvilket fartøj og vejr, du sejler i, er der dog en række generelle regler, du skal kende. Lær om de generelle vigeregler - og se og læs mere om de specifikke regler for henholdsvis sejlskibe og maskindrevne skibe i vores animationsfilm nedenfor. Reglerne er nummereret ud fra deres placering i søvejsreglerne, og derfor forekommer der umiddelbart ikke nogen kronologisk rækkefølge i tallene, da søvejsreglerne indeholder mange andre regler end blot vigereglerne. Der er nogle specielle vigeregler, du skal kende, når du er på havet i et maskindrevet skib. Maskindrevne skibe har oftest fri manøvreevne og kan uden problemer dreje til begge sider eller ændre deres fart.

Beskrivelse

Yderligere til indhold Videre til menunavigation. Søg kun på indtastede form er Hjælper til alternative bøjningsformer. Fjern fritekstsøgning Hvilken er ikke-fritekstsøgning? Emnesøgning Hjælp til eftersøgning inden for bestemte sproglige emner. Find regler, vejledning og øvelser inden foran en række af de mest almindelige sproglige faldgruber på dansk: komma ,  r-problemer,  ad eller af  og adskillig, mange flere. Gå til Typiske problemer. Slå op i Retskrivningsordbogen s paragraffer, og se den officielle ordlyd foran de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Forløbe til Retskrivningsreglerne.

Lanterner og dagsignaler

Man kan altid slette cookies fra soefartsstyrelsen. Ved nød forstås en situation,  da menneskeliv er i fare, eller da situationen kan udvikle sig faretruende. Det er bådens fører, der afgør, omkring det er  nødvendigt at bruge nødsignaler. Når andre skibe og personer på land observerer et nødsignal, skal man søge at hjælpe  eller alarmere andre. Misbrug af nødsignaler er dårligt sømandskab og straffes. Undtaget fra dette er dog planende fritidsfartøjer speedbådefor hvilke der gælder specielle regler. Denne frihed indtil at sejle får mange til at tro, at der ikke gælder love og regler for fritidssejlads.

Comments